„Akinek a tudás megszerzése drága, vajon számol-e a tudatlanság költségeivel?”
(Tonk Emil)

 

Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

 

Vezetői nyilatkozat

A könyvtáros kinyilvánítja azon akaratát, hogy szolgáltatásait és munkafolyamatát úgy szervezi, hogy azok a felhasználók mindenkori igényét a lehető legjobb mértékben képesek legyenek kielégíteni.

 

Küldetésnyilatkozat

Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár intézményi keretein belül a város könyvtára – mint a település nyilvános könyvtári szolgáltató helye – feladatának tekinti, hogy a lakosság igényeinek megfelelő szolgáltatásokkal biztosítsa az itt élők számára az információkhoz való hozzáférést.

 

Ehhez az alábbiakkal járul hozzá:
* fizikai állományának 90 %-a szabadpolcos elrendezésű, a nyitva tartási időben szabadon hozzáférhető
* kérésre témafigyelést végzünk, irodalomjegyzéket készítünk
* a felmerülő igényeket külső forrásból is igyekszünk kielégíteni
* a könyvtár-pedagógiai program alapján a gyermekek használóvá válását célozzuk meg
* többfunkciós intézményként a lehetőségek és programok széles skáláját kínáljuk
(kiállítások, színházi előadások, teleházas szolgáltatások, mozi élmény, író-olvasó találkozók, irodalmi estek, kézműves foglalkozások stb.), melynek csupán egy szelete a hagyományos értelemben vett könyvtári információs rendszer.

 

Kelt.: Dunavarsány, 2015. január 1.

 

 

Gergőné Varga Tünde                                                                     Dr. Kun Lászlóné
polgármester                                                                                     intézményvezető
a fenntartó képviseletében